На факультеті ти отримаєш

не тільки знання, а ще й

Веселощі

Було б дуже сумно не спробувати справжнє студентське життя.

Справедливу оцінку

Ніщо не вплине на твою оцінку, крім твого мозку і вдачі.

Можливість навчання за кордоном

Багато студентів виїжджають за кордон після 4-го курсу. Хтось раніше :)

Адміністрація

та працівники деканату
 Жолткевич Григорій Миколайович
Жолткевич Григорій Миколайович
Декан факультету
 Анощенко Ольга Олексіївна
Анощенко Ольга Олексіївна
Заступник декана з навчальної роботи
Кузнєцова Вікторія Олександрівна
Кузнєцова Вікторія Олександрівна
Заступник декана з наукової та методичної роботи
Птухiна Олена Валеріївна
Птухiна Олена Валеріївна
Заступник декана з виховної роботи
Шугайло Олена Олексіївна
Шугайло Олена Олексіївна
Заступник декана з наукової роботи
Романчук Наталія Миколаївна
Романчук Наталія Миколаївна
працівник деканату
 Телятинкова Наталія Олександрівна
Телятинкова Наталія Олександрівна
працівник деканату
Зозуля Анна Вікторівна
Зозуля Анна Вікторівна
працівник деканату

Наука та інновації

Основні напрямки наукових досліджень факультету:

Кафедра фундаментальної математики:

 • Алгебра
  • Алгебри Лі, квантові групи, пуассонова геометрія, теорія представлень.
 • Геометрія
  • Афінна диференціальна геометрія, геометрія підмноговидів у афінному просторі
  • Геометрія підмноговидів у розшарованих просторах, геометричні властивості векторних полів та перерізів векторних розшарувань
  • Диференціальна геометрія груп Лі та однорідних просторів, геометрія підмноговидів у однорідних просторах
  • Многовиди Грасмана и грасманів образ підмноговидів, псевдосферичні підмноговиди, перетворення Біанкі-Беклунда, мінімальні поверхні, багатогранники та їх згинання, інтегровні системи
  • Шарування ріманових многовидів, геометрична топологія, метрична геометрія
 • Диференціальні рівняння з частинними похідними та математична фізика
  • Асимптотична поведінка розв’язків диференціальних рівнянь з частинними похідними, динамічні системи
  • Диференціальні рівняння з загаюванням; загаювання, що залежить від стану, динамічні системи
  • Математичні проблеми кінетичної теорії газів
  • Математичні проблеми статистичної фізики, нейронні мережі та теорії спінового скла, спектральна теорія випадкових матриць
  • Обернені задачі спектральної теорії для диференціальних рівнянь,інтегровні нелінійні рівняння
 • Теорія ймовірностей
  • Аналітичні задачі теорії ймовірностей, арифметика ймовірнісних розподілів
  • Аналітичні задачі теорії ймовірностей на групах
 • Теорія функцій
  • Гармонічний аналіз
  • Комплексний аналіз: голоморфні функції, субгармонічні функції, функції декількох комплексних змінних
  • Спеціальні класи цілих функцій: оцінки зростання та розподіл коренів. Поліноми: локалізація коренів
 • Функціональний аналіз
  • Банахові алгебри, лінійні диференціальні і різницеві рівняння у банахових просторах
  • Теорія банахових просторів
  • Теорія операторів, інтерполяційні задачі аналізу

Кафедра прикладної математики:

 • Математична теорія керування
 • Оптимальне керування, стабілізація лінійних і нелінійних керованих систем
 • Аналітичні методи в теорії керування
 • Диференціальні рівняння, псевдо-диференціальні рівняння, граничні задачі
 • Неявні та вироджені операторно-диференціальні рівняння
 • Гідродинаміка, вихрові течії
 • Біомеханіка
 • Математичне моделювання і обчислювальна математика

Кафедра теоретичної та прикладної інформатики:

 • Формальні методи для специфікації і аналізу складних систем, включно з великими програмними і кібер-фізичними системами, що охоплює
  • Методи теорії категорій в програмуванні
  • Теорія розподілених програмних і кібер-фізичних систем
  • Моделювання мережевих взаємодій
  • Теорія дискретних систем подій
  • Рівняння у вільних комутативних моноїдах
  • Моделювання програмно-керованих мереж (SDN) та розподілених систем, в тому числі, шляхом використання штучного інтелекту
  • Аналіз росту комп’ютерних мереж
 • Проєктування інформаційних і програмних систем, що включає
  • Об’єктно-орієнтований дизайн та шаблони. Верифікація сумісності та цілісності дизайну
  • Методи та інструменти оцінювання якості користувацького інтерфейсу доданків професійного напряму
  • Теорія та практика реляційних та NoSQL баз даних
 • Проблеми аналізу даних, включно з
  • Розпізнавання та обробка зображень
  • Обробка текстів, написаних природною мовою
  • Методи комп’ютерного зору
 • Методи “м’яких обчислень”, зокрема
  • Застосування паралельних обчислень в генетичних алгоритмах
  • Використання штучних нейронних мереж з метою автоматизації проектних робіт у машинобудуванні
  • Оптимізація інженерних конструкцій та інженерні сервіс-орієнтовані системи
  • Ідентифікація критичних станів дискретних біологічних систем
  • Використання методів машинного навчання в медицині
  • Інтелектуальні інформаційні системи медичної діагностики на основі методів машинного навчання
  • Дискретно-подієві мультиагентні моделі епідемічних процесів (зокрема COVID-19)
  • Методи машинного навчання у моделюванні та прогнозуванні поведінки ринку

Кафедра вищої математики:

 • Модельні представлення нелінійних, несамосопряжених і неунітарних операторів та їх застосування
 • Теорія випадкових процесів, випадкова геометрія
 • Методи розв’язання задач математичної фізики, теорії нелінійних коливань, обернені задачі, теорія дифракції, завдання обчислювальної математики і електродинаміки.

Свіжі новини