Програми вступних випробувань

Освітній ступінь — Бакалавр

Програма співбесіди з математики для вступників на основі повної загальної середньої освіти

ПРОГРАМА вступного випробування з математики в усній формі для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які є іноземними громадянами

THE PROGRAMME of the oral entrance examination in Mathematics for foreign citizens applying to study on the basis of Complete General Secondary Education

Освітній ступінь — Магістр

ПРОГРАМА фахового іспиту з математики для вступників на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 111 «Математика» освітні програми: «Математика» (освітньо-професійна), «Математика» (освітньо-наукова) та «Фундаментальна математика (Pure Mathematics)» (освітньо-наукова)

ПРОГРАМА фахового іспиту з математики для вступників на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 113 «Прикладна математика» освітні програми: «Прикладна математика» (освітньо-професійна) та «Прикладна математика» (освітньо-наукова)

ПРОГРАМА фахового іспиту з математики і інформатики для вступників на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітні програми: «Інформатика» (освітньо-професійна) та «Інформатика» (освітньо-наукова)

ПРОГРАМА фахового іспиту з математики, психології і педагогіки для вступників на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014.04 «Середня освіта (Математика)» освітня програма «Математика та інформатика» (освітньо-професійна)

Освітній ступінь — Доктор філософії

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності для вступників на навчання на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 111 «Математика»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності для вступників на навчання на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 113 «Прикладна математика»