Спецради

1 Д 64.051.09 Жолткевич Григорій Миколайович — голова
Шматков Сергій Ігорович
Руккас Кирило Маркович — учений секретар
707-50-18
707-50-12
707-50-19
707-50-22
Технічні науки:
01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи
05.13.06 — інформаційні технології
15.04.2014
№ 455
До 15.04.2017
2 К 64.051.11 Коробов Валерій Іванович — голова
Гордевський Вячеслав Дмитрович
Ігнатович Світлана Юріївна — учений секретар
707-55-18
707-52-40
Фізико-математичні науки:
01.01.01 — математичний аналіз
01.01.02 — диференціальні рівняння
01.01.03 — математична фізика
01.02.05 — механіка рідини, газу та плазми
04.07.2014
№ 793
До 04.07.2017