Теми кваліфікаційних робіт

Теми кваліфікаційних робіт 2020/2021 навчальний рік

Бакалавр комп’ютерних наук (інформатика)

АНДРЕЄВ Дмитро Сергійович
«Генетичний алгоритм як метод вирішення задачі комівояжера»
«Genetic algorithm as a method of solving the traveling salesman problem»
Керівник кваліфікаційної роботи: ст.викладач Полякова Л.Ю.

БАЛАШОВ Олексій Володимирович
«Проектування та розробка модулів підтримки дій користувача на платформі «динамічний симулятор з використанням віртуальної реальності»
«Design and development of modules to support user actions on the platform «VR motion simulator»
Керівник кваліфікаційної роботи: н.с. Єгоров С.М.
Консультант: доцент Зарецька І.Т.

БОНДАРЕНКО Софія Павлівна
«Проектування та розробка інтерактивної навчальної гри «Skilland». Рівень бізнес логіки»
«Design and development of an interactive educational game «Skilland». Level of business logic»
Керівник кваліфікаційної роботи: доцент Зарецька І.Т.

ГРУЛЬОВ Денис Ігорович
«Аналiз узгодженостi даних з декількох вiдеопотокiв»
«Consistency analysis of data from multiple videostreams»
Керівник кваліфікаційної роботи: Кабалянц П.С.

ДМІТРІЄВ Ілля Миколайович
«Розробка інтерактивних тестів з інформатики для мобільних пристроїв»
«Development of interactive tests in informatics for mobile devices»
Керівник кваліфікаційної роботи:доцент Зарецька І.Т.

ІЛЬЇН Ілля Ігорович
«Розв’язання диференціальних рівнянь за допомогою методів машинного навчання»
«Solving differential equations via machine learning methods»
Керівник кваліфікаційної роботи: доцент Кабалянц П.С.

КОВАЛЬОВА Вікторія Євгенівна
«Рівняння у вільних частково комутативних моноїдах»
«Equations in free partially commutative monoids»
Керівник кваліфікаційної роботи: ст.викладач Полякова Л.Ю.

КОЛОТИЛО Олексій Андрійович
«Геометричний аналiз  достовiрностi потоку вiдеоданих»
«Geometrical analysis of authenticy of a video stream»
Керівник кваліфікаційної роботи: доцент Кабалянц П.С.

КРИВОНОС Наталія Василівна
«Проектування та розробка інтерактивної навчальної гри «Skilland». Рівень презентації»
«Design and development of an interactive educational game «Skilland». Presentation level»
Керівник кваліфікаційної роботи: доцент Зарецька І.Т.

ЛЯДОВСЬКИЙ Дімітрій Олексійович
«Розробка та тестування web додатку системи документообігу для центра освіти «Gorod»»
«Designing and testing a web-application of a document management system for the educational center «Gorod»»
Керівник кваліфікаційної роботи: доцент Владимирова М.В.

МІЩУК Михайло Олександрович
«Розробка BI-додатку для аналізу продажів та запасів»
«Prototype development of BI-application for sales and inventory analysis»
Керівник кваліфікаційної роботи: ст.викладач Бережна Н.І.

ОСКОМА В`ячеслав Іванович
«Використання методів дискретної оптимізації при розробці програмних додатків для планування гірничих робіт»
«The usage of discrete optimization methods in the development of software applications for mining planning»
Керівник кваліфікаційної роботи:проф. Воробьов Б.Н.

ПАЙВІН Артем Юрійович
«Емуляція квантового вимірювання за допомогою прямої мережі квантових двійкових тестів»
«Emulating Quantum Measurement by Feedforward Network of Quantum Binary Tests»
Керівник кваліфікаційної роботи: проф. Жолткевич Г.М.

ПОЛЯКОВ Сергій Анатолійович
«Розробка та тестування web-додатку системи документообігу для освітнього центру «Gorod»»
«Designing and testing a web-application of a document management system for the educational center «Gorod»»
Керівник кваліфікаційної роботи: доцент Владимирова М.В.

ПРИЩЕПА Родіон Андрійович
«Реалізація паралельних обчислень  у генетичних алгоритмах»
«Realization of parallel computing in genetic algorithms»
Керівник кваліфікаційної роботи: проф. Фролов В.В.

ПУГАЧ Микита Сергійович
«Розробка системи прийняття рішення про вибір дозування ліків на основі методів машинного навчання»
«Development of a decision-making system for choosing a dosage of a medicine based on machine learning methods»
Керівник кваліфікаційної роботи: доцент Кабалянц П.С.

СЕМЕНОВ Вадим Костянтинович
«Проектування та розробка інтерактивної навчальної гри «Skilland». Рівень даних»
«Design and development of an interactive educational game «Skilland». Data level»
Керівник кваліфікаційної роботи: доцент Зарецька І.Т.

СЄДАШЕВ Олег Віталійович
«Розробка серверної частини web-додатку системи документообігу для освітнього центру «Gorod»»
« Development the server part of the web application of a document management system for the educational center «Gorod»»
Керівник кваліфікаційної роботи: доцент Владимирова М.В.

ШКЛОВСЬКИЙ Валерій Борисович
«Розробка серверної частини веб додатку «Мапа павуків України»
«Development of the server part of the web application «Spider Map of Ukraine»
Керівник кваліфікаційної роботи: ст.викладач Морозова А.Г.

ШМІДОВ Ярослав Андрійович
«Розробка клієнтської частини веб додатку «Мапа павуків України»
«Development of the client part of the web application «Spider Map of Ukraine»»
Керівник кваліфікаційної роботи: ст.викладач Морозова А.Г.

ЯРЕМЕНКО Максим Євгенович
«Розробка навчальних ігрових завдань з інформатики для мобільних пристроїв»
«Development of educational games in informatics for mobile devices»
Керівник кваліфікаційної роботи: доцент Зарецька І.Т.

 

АМІРОВ Руслан Зінурович
«Розробка веб-сервісу для тестування програм»
«Development of a web service for testing programs»
Керівник кваліфікаційної роботи: ст. викладач Власенко Д.І.

БІЛОВОДСЬКА Ольга Олегівна
«Розробка мобільного застосунка для донорів крові»
«Development of a mobile application for blood donors»
Керівник кваліфікаційної роботи: ст. викладач Власенко Д.І.

РЕМІЗ Олександр Миколайович
«Використання методів навчання з підкрипленням до задач оптимізації»
«Use of teaching methods with reinforcement to optimization problems»
Керівник кваліфікаційної роботи: ст. викладач Власенко Д.І.

ФЛЬОНЦ Володимир Вікторович
«Виявлення аномалій в рейтингових інтернет-голосуваннях»
«Anomalies detection in raiting online voting»
Керівник кваліфікаційної роботи: ст. викладач Власенко Д.І.

Магістр комп’ютених наук (інформатика)

Освітньо-наукова програма «Інформатика»

АХМЕТЗЯНОВ Артем Фаратович
«Узагальнення текстів новин за допомогою передових методів машинного навчання»
«News Text summarization using advanced machine learning  techniques»
Керівник кваліфікаційної роботи:   викладач Каменецька Н.О.

БАРМІН Олег Ігорович
 «Машинне навчання для аналізу думок користувачів Інтернет-ресурсів»
«Machine learning for analyzing the opinions of users of Internet resources»
Керівник кваліфікаційної роботи:  викладач Каменецька Н.О.

БАРСЬКИЙ Олександр Михайлович
«Оптимізація методів усереднення матричних добутків. Глобальна оптимізація. Найближча проєкційна матриця до точного рішення»
«Optimization of methods for averaging matrix products. Global optimization. The closest projection matrix to the exact solution»
Керівник кваліфікаційної роботи: д.ф.-м.н. Протасов В.Ю.

БІЛАН Іван Костянтинович
«Застосування методів комп’ютерного зору до задачі пошуку та структурування інформації на паперових носіях: пошук інформації на зображеннях»
«Application of computer vision algorithms to the problem of searching and structurization of data stored on paper media: searching for information in images»
Керівник кваліфікаційної роботи:   ст.викладач Власенко Д.І.

БЛОХІВЕЦЬ Юрій Юрійович
«Проектування і розробка системи підтримки діяльності лікарів згідно протоколів»
«Design and implementation of the treatment protocol compliance system for physicians»
Керівник кваліфікаційної роботи:  доцент Зарецька І.Т.

ВОЛОДИНА Євгенія Олегівна
«Проектування та розробка інтерактивних розвиваючих ігор для малюків за допомогою Unity для мобільних пристроїв»
«Design and development of interactive educational games for kids with Unity for mobile devices»
Керівник кваліфікаційної роботи:   доцент Зарецька І.Т.

ГРОМОВОЙ Арсеній Олексійович
«Синхронні реактивні специфікації, доповнені ймовірністю, для обробки функціональної безпеки»
«Probability-augmented Synchronous Reactive Specifications for Functional Safety handling»
Керівник кваліфікаційної роботи:   проф. Жолткевич Г.М.

ДЕНИСОВА Олена Вікторівна
«Проектування і розробка системи для розміщення та керування co-working площадок»
«Design and implementation coworking management system»
Керівник кваліфікаційної роботи:   ст.викладач Морозова А.Г.

ДИРЯВИЙ Олексій Станіславович
«Використання нейронних мереж для прогнозування та аналізу популярності авторів на ринку лідерів думок»
«Usage of predictive neural networks in forecasting of creators popularity on influencers market»
Керівник кваліфікаційної роботи:   доцент Зарецька І.Т.

ДЯЧЕНКО Альона Андріївна
«Застосування методів комп’ютерного зору до задачі пошуку та структурування інформації на паперових носіях: підготовка зображень»
«Application of computer vision algorithms to the problem of searching and structurization of data stored on paper media: images preprocessing»
Керівник кваліфікаційної роботи:   ст.викладач Власенко Д.І.

ЄФІМОВ Андрій Михайлович
«Оптимізація розкрою листового матеріалу на основі паралельного генетичного алгоритму»
«Optimization of cutting sheet material based on a parallel genetic algorithm»
Керівник кваліфікаційної роботи:   професор Фролов В.В.

ЖУРАВЛЬОВ Дмитро Олегович
«Статистичний аналіз преференцій користувача з використанням нейронних мереж»
«Statistical analysis of user preferences using neural networks»
Керівник кваліфікаційної роботи:   професор Фролов В.В.

ЗАХАРЧЕНКО Андрій Станіславович
«Розробка мобільного додатку і аналіз криптографічних методів для системи цифрових чеків»
«Development of the mobile application and analysis of cryptographic methods for the  Digital Bill System»
Керівник кваліфікаційної роботи:   доцент Владимирова М.В.

МІХЄЄНКО Валерій Володимирович
«Класифікація документів (NLP)»
«Document classification (NLP)»
Керівник кваліфікаційної роботи:   ст.викладач Невмержицька О.М.

ОГУЛЬЧАНСЬКИЙ Констянтин Сергійович
«Еволюція структури соціальних графів з плином часу. Приближення моделі»
«Evolution over time of the structure of social graphs. Fitting»
Керівник кваліфікаційної роботи:    професор Жолткевич Г.М.

ОМЕЛЬЧЕНКО Максим Андрійович
«Розробка та імплементація архітектури і аналіз криптографічних методів для системи цифрових чеків»
«Development and implementation of the architecture and analysis of cryptographic methods for the Digital Bill System»
Керівник кваліфікаційної роботи:   доцент Владимирова М.В.

ПЕТРЕНКО Олексій Валерійович
«Розробка імітаційної моделі мультимаршрутної передачі даних»
«Development of a simulation model of multipath data transmission»
Керівник кваліфікаційної роботи:   професор Руккас К.М.

САВЕЛЬЄВ Андрій Сергійович
 «Застосування методів комп’ютерного зору до задачі пошуку та структурування інформації на паперових носіях: структурування знайденої інформації»
«Application of computer vision algorithms to the problem of searching and structurization of data stored on paper media: found information structurization»
Керівник кваліфікаційної роботи:   ст.викладач Власенко Д.І.

СЕМЕНОВ Олег Костянтинович
«Проектування та розробка системи підтримки навчального курсу «Математика навколо нас»»
«Design and development of a support system for training course «Mathematics around us»»
Керівник кваліфікаційної роботи:   ст.викладач Бєлова Л.П.

ТОКАРЄВ Павло Володимирович
«Ефективна компіляція CCSL для вбудованих пристроїв»
« Efficient compilation of CCSL for embedded targets»
Керівник кваліфікаційної роботи:  професор Жолткевич Г.М.

ХРАМОВ Олексій Леонідович
«Розробка та симуляція нового протоколу виявлення ресурсів для Інтернету речей (Internet of Things) та стандарту oneM2M, за допомогою симулятора дискретних подій Omnet ++»
«Designing  and simulating novel  Resource Discovery Protocol for the Internet of Things and for the oneM2M standard, using the Omnet++ discrete event simulator»
Керівник кваліфікаційної роботи:  доцент Трикоз М.В.

ШЕЛЕСТ Софія Геннадіївна
«Еволюція структури соціальних графів з плином часу : кластеризація»
«Evolution over time of the structure of social graphs: Clustering»
Керівник кваліфікаційної роботи:   професор Жолткевич Г.М.

Магістр математики

Освітньо-наукова програма «Математика»

АВЕР`ЯНОВА Олена Василівна
«Спеціальні розв’язки лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь»
«Some specific solutions of linear nonhomogeneous differential equations»
Керівник кваліфікаційної роботи: доцент Гефтер С.Л.

АГАЕВА Эльмира Ільхам кизи
«Еквіафінні занурення лінійчастих поверхонь спеціального типу»
«Specific equiaffine ruled surfaces»
Керівник кваліфікаційної роботи: ст.викладач Шугайло О.О.

БЄЛЕНОВА Катерина Іванівна
«Достатні умови для розділення коренів комплексних многочленів»
«Sufficient conditions for the zero separation of complex polynomials»
Керівник кваліфікаційної роботи: професор Вишнякова А.М.

ГОНЧАРЕНКО Максим Виталійович
«Про когомології Белавіна-Дрінфельда для алгебр Лі типу D»
«On the Belavin-Drinfeld cohomology for Lie algebras of type D»
Керівник кваліфікаційної роботи:  доцент Каролінський Є.О.

КОВАЛЬ Єлизавета  Олександрівна
«Метод оберненої задачі розсіювання для модифікованого рівняння короткого імпульсу»
«Inverse scattering transform method for the modified short pulse equation»
Керівник кваліфікаційної роботи:  професор Шепельський Д.Г.

ЛІПАРТІЯ Ніно Джамбулівна
«Солітонні асимптотики хвиль стиску для рівняння Кортевега – де Фріза»
«Soliton asymptotics of the shock waves for the Korteweg – de Vries equation»
Керівник кваліфікаційної роботи:  снс ФТІНТ Єгорова І.Є.

ЛОМОНОС Валентина Володимирівна
«Розподіл коренів многочленів Белла»
“Zero distribution of the Bell polynomials”
Керівник кваліфікаційної роботи:  професор Вишнякова А.М.  

ЛОТАРЕЦЬ Ляна Андріївна
«Геодезичні сигар солітонної метрики на дотичному розшаруванні ріманова многовиду»
«Geodesics of cigar solitone metric on the tangent bundle of  Riemannian manifold»
Керівник кваліфікаційної роботи:  професор Ямпольський О.Л.

МАКІЙОВА Надія Дмитрівна
«Аналітична розв’язність лінійних диференціальних рівнянь, що виникають у задачі лінеаризовності керованих систем»
«Analytic solvability of linear differential equations arising in the linearizability problem for control systems»
Керівник кваліфікаційної роботи: професор Ігнатович  С.Ю.

ПАХОЛІ Марина Владиславівна
«Теплове ядро для простору формальних степеневих рядів»
«Heat kernel for the space of formal power series»
Керівник кваліфікаційної роботи:  доцент Гефтер С.Л.

СОКОЛЕНКО Аліна Сергіївна
«Про q-аналоги цілих чисел»
«On q-analogs of integers»
Керівник кваліфікаційної роботи:  доцент Каролінський Є.О.

СТЕПАНОВА Марія В’ячеславівна
«Базиси Гребнера в дослiдженнi геометрii векторного поля»
«Groebner bases in study of  geometry of vector fields»
Керівник кваліфікаційної роботи:  професор Ямпольський О.Л.

Теми кваліфікаційних робіт 2019/2020 навчальний рік

 

Бакалавр комп’ютерних наук (інформатика)

БАКУМОВА Юлія Юріївна
«Розробка архітектури прототипу веб-додатка “Family Archive”»
«Development of the architecture for the WEB-application prototype “Family Archive”»
Науковий керівник: доцент  Владимирова М.В.

БІЛОВОДСЬКА Ольга Олегівна
«Реінжиніринг англомовної версії web-сайту факультета з метою оптимізації його роботи»
«Re-engineering the website of the faculty for it work optimization»
Науковий керівник: викладач Бережна Н.І.

БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ Денис Дмитрович
«Проектування і розробка Web сервіса для підтримки створення інтерактивних учбових матеріалів за заданими шаблонами»
«Design and development of a Web service for creating interactive traning materials according to given templates»
Науковий керівник: доцент Зарецька І.Т.

ГЕРАСИМОВ Вячеслав Олексійович
«Семантичний метод на основі автоматичного завершення запитів»
«A semantic processing-based method for Query Auto Completion»
Науковий керівник: доцент Зарецька І.Т. (професор Родриго Мартинез, Мурсія, Іспанія)

ГЛАЗКО Анна Вікторівна
«Алгоритми виявлення контурів геометричних фігур на площині»
«Algorithms for detecting contours of geometric shapes on the plane»
Науковий керівник: доцент Доля П.Г.

ГОЛЕЦЬ Владислав Вадимович
«Поновлення опуклої поверхні за проекціями»
«Restoration the convex surface by projections»
Науковий керівник: доцент Лисиця В.Т.

ДАВИДЕНКО Андрій Вікторович
«Алгоритми розпізнавання геометричних фігур»
«Algorithms of recognition for geometric figures»
Науковий керівник: доцент Доля П.Г.

ЄЛЕЦЬКИЙ Володимир Сергійович
«Реконструкція розмінних та змазанних цифрових зображень»
«Reconstruction of Hurry digital images»
Науковий керівник: доцент Доля П.Г.

КВІТКА Олексій Михайлович
«Алгоритми здійснення операцій поєднання та перетину над тривимірними багатогранниками з трикутними гранями»
«Algorithms of union and intersection operations on three-dimensional closed triangulated meshes»
Науковий керівник: Воробйов Б.Н.

КОЛЄСНІК Данило Олександрович
«Розробка модуля генерації звітів інформаційної системи “Відділ контрактного навчання”»
«Development of module “Contract study department” information system report generation»
Науковий керівник: старший викладач Морозова А.Г.

КРИКУН Аліна Ігорівна
«Розробка прототипу модуля архівування даних в реляційній базі даних»
«Development of archiving tool prototype for a relational database»
Науковий керівник: старший викладач Морозова А.Г.

ЛАБЖАНІЯ Максим Георгійович
«Вивчення універсумів подій у розподілених системах»
«Shidying event universes for distributed systems»
Науковий керівник: професор Жолткевич Г.М.

ЛЕВЧЕНКО Михайло Станіславович
«Розробка програмного забезпечення редукування великих даних»
«Development of big data reduction software»
Науковий керівник: доц. Кабалянц П.С.

МЕДВЕДЮК Вадим Ігорович
«Розробка додатку рухомої заставки для мобільних пристроїв на базі платформи Android»
«Development mobile application “Live wallpaper” for Android devices»
Науковий керівник: Медведюк Д.І.

МЕРЗЛИЙ Ігор Євгенович
«Розробка системи для вилучення моделей з електронної пошти та їх структурованого зберігання»
«Development of a system for extracting models from email and their structured storing»
Науковий керівник: Воробйов Б.Н.

МІЩУК Михайло Олександрович
«Прогнозування цiн акцiй»
«Stock price forecasting»
Науковий керівник: доцент Кабалянц П.С.

НОВІКОВ Роман Олегович
«Розробка прототипу модуля очищення не актуальних даних в реляційній базі даних»; «Development of purging tool prototype for a relational database»
Науковий керівник: старший викладач Морозова А.Г.

ПРОДАЩУК Микола Вікторович
«Алгоритм і тестування прототипу веб-додатка “Family Archive”»
«Algorithmic support and testing of the WEB-application prototype “Family Archive”»
Науковий керівник: доцент Владимирова М.В.

СКЛЯР Ілля Костянтинович
«Дослідження структури цифрових голосових сигналів і розробка алгоритмів виділення звуків»
«Research of the structure of digital voice signals and establishing of algorithms for allocation of sounds»
Науковий керівник: доцент Доля П.Г.

ТАРНАВСЬКА Анастасія Василівна
«Проектування і реалізація клієнтської частини прототипу веб-додатка “Family Archive”»
«Design and implementation of the client development for the WEB-application prototype “Family Archive”»
Науковий керівник: доцент Владимирова М.В.

ТОЛСТЯК Олександр Костянтинович
«Адаптація ETL технологій до процесу відстеження змін в реляційній базі даних в режимі реального часу»
«Adaptation of ETL technology the to process of data changes in relational databases in real time»
Науковий керівник: старший викладач Морозова А.Г.

ХАТЯН Анастасія Анатоліївна
«Розробка методів оцінювання якості GUI інформаційної системи»
«Development of methods for GUI quality evaluation»
Науковий керівник: доцент Зарецька І.Т.

ХУДОВ Ростислав Геннадійович
«Розпізнавання об’єктів з різною контрастністю на фотографічних зображеннях»
«Recognition of objects with different contrast on photographic images»
Науковий керівник: доцент Лисиця В.Т.

ЧУНІХІН Олексій Олександрович
«Розробка бібліотеки сервісів для розв’язання задач на графах»
«Development of libraries for services for solving of tasks on graphs»
Науковий керівник: професор Фролов В.В.

ЧУНІХІНА Тетяна Олександрівна
«Проектування інтерфейсу для бібліотеки сервісів»
«Designing of interfaces for libraries for services»
Науковий керівник: професор Фролов В.В.

ЯХІН Максим Сергійович
«Інтелектуальні агенти керування ресурсами розподіленої інформаційної системи»
«Intelligent agents for managing the resources of a distributed system»
Науковий керівник: професор Руккас К.М.

Магістр комп’ютерних наук (інформатика)

БЕРЕБЕНЯ Юлія Олександрівна
«Розробка пропозицій щодо використання протоколів поширення інформації в системах передачі BLE Mash»
«Development of proposals for the use of information dissemination protocols in BLE Mash transmission systems»
Науковий керіник: професор Руккас К.М.

ГОЛУБЦОВ Данило Васильович
«Комп’ютерне моделювання сцен з урахуванням заломлення променів світла»
«Computer modeling of scenes while taking into account refraction of light rays»
Науковий керівник: доцент Лисиця В.Т.

ГРИГОР’ЄВ Володимир Віталійович
«Використання CRDT(confhot-free Replicated Data Types) для рішення проблеми синхронізації даних в розподільних системах(iOS клієнт)»
«CRDT(Conflict-free Replicated Data Types) as a solution for sync problem in distribution systems(iOS client)»
Науковий керівник: викладач Медведюк Д.І.

ДЕЙНЕГА Олександр Андрійович
«Глибинне навчання з пiдкрiпленням для хмарних мереж»
«Deep Reinforcement Learning for Cloud Networks»
Науковий керівник: професор Жолткевич Г.М.

ДОМАРЄВА Марія Олександрівна
«Розробка алгоритму коригування ціни заявки на біржі з використанням методів машинного навчання»
«Development of stock exchange order price adjustment algorithm using machine learning methods»
Науковий керівник: доцент Кабалянц П.С.

ЗОЗУЛЯ Анна Вікторівна
«Моделювання відносин причинності у розподілених системах засобами “The Coq Proof Assistant”»
«Modeling causality relationship in distributed systems using “The Coq Proof Assistant”»
Науковий керівник: професор Жолткевич Г.М.

КАМИШАН Іван Валерійович
«Формальна модель виконаних контрактів в мережі “Ethereum”»
«Formal model of Contract Execution for Ethereum network»
Науковий керівник: професор Жолткевич Г.М.

КЕДА Владислав Анатолійович
«Оцінка ефективності застосування паралельних обчислень при реалізації ГА»
«Efficiency estimation of parallel calculations application at GA implementation»
Науковий керівник: професор Фролов В.В.

ЛАБА Владислав Володимирович
«Дослідження динаміки колективної думки соціальної мережі з двома центрами впливу»
«Studying collective opinion dynamic of community network with two leaders»
Науковий керівник: професор Жолткевич Г.М.

ЛИСЯК Євгеній Олександрович
«Розробка математичної моделі оптимізації зустрічних маршрутів на основі даних Google map»
«Development of a mathematical model for optimizing oncoming routes based on Google map data»
Науковий керівник: професор Фролов В.В.

ЛИЧОВА Тетяна Олегівна
«Розробка оптимізаційної моделі вибору області для знаходження найвигіднішого маршруту»
«Development of an optimization model of choosing an area for finding the most advantageous route»
Науковий керівник: професор Фролов В.В.

НАЙМИТЕНКО Гліб Костянтинович
«Управління SON мережами за допомогою нейронних мереж»
«Operating of software defined network with neural networks»
Науковий керівник: професор Руккас К.М.

ПАНЧЕНКО Артем Сергійович
«Машинне навчання для динамічного розподілу мережевих ресурсів»
«Machine learning for dynamic network resource allocation»
Науковий керівник: професор Жолткевич Г.М.

РАНАСІНГХЕ Ерік Махеш
«Оптимізація числа шарів багатошарового персептрона»
«Optimization of the number of layers of a multilayer perceptron»
Науковий керівник: професор Фролов В.В.

ФОМІНА Маргарита Геннадіївна
«Розробка системи управління проектами з точки зору різних стейкхолдерів»
«Development of the project management system from the standpoint of various stakeholders»
Науковий керівник: доцент Владимирова М.В.

ХАЧАТРЯН Давид Арменович
«Проектування Web-сервісу оцінки собівартості розробки кросплатформенного додатку»
«Designing the service for estimating the cost of developing a cross-platform application»
Науковий керівник: професор Фролов В.В.

Магістр прикладної математики

АВЕР’ЯНОВА Наталія Олегівна
Відображення одного типу нелінійних керованих систем на канонічну систему.
Mapping of one type of non-linear controlled system to the canonical system.
Науковий керівник: професор Коробов  В.І.

АНДРЕЄВА Дар’я Миколаївна
Умови реалізовності нелінійних керованих систем
Realizability conditions for nonlinear control systems
Науковий керівник: професор Ігнатович С.Ю.

ВДОВІЧЕНКО Тимофій Валерійович
Дискретна модель Хенкі для пантографічного метаматеріалу: ідентифікація визначальних параметрів пантографічної елементарної комірки.
Hencky-type discrete model for pantographic metamaterial: identification of constitutive parameters of a pantographic unit cell.
Науковий керівник: доцент Бебія М.О.

ГРИНЕВИЧ  Павло Сергійович
Щодо застосування мережі Кохонена в задачі статистичного прогнозування.
On the use of the Kohonen network in the statistical forecasting problem.
Науковий керівник: доцент Приходько О.П.

ЛЕВАШОВ Микита Андрійович
Щодо аналізу однієї LSTM мережі в задачі розпізнавання звукових образів
On the analysis of one LSTM network in the problem of recognition of sound images.
Науковий керівник: доцент Приходько О.П.

НІКОЛАЄВ Антон Сергійович
Автоматизація побудови великих вибірок даних з сайту Держатомрегулювання України для статистичних досліджень показників роботи АЕС України
Automation of construction of large samples of data from website of state scientific and technical centre for nuclear and radiation safety of Ukraine for statistical research of Ukraine’s NPP exploitation indexes
Науковий керівник: професор Ромашов Ю.В.

ПАНАСОВСЬКА Марина Олегівна
Одноточкова початкова задача для неоднорідного диференціально-різницевого рівняння в комплексній площині
One-point initial problem for a nonhomogeneous differential-difference equation in the complex plane
Науковий керівник: доцент Півень О.Л.

ПАРХОМЧУК Вадим Олександрович
Розв’язність неявного півлінійного інтегро-диференціального рівняння другого порядку
Solvability of an implicit  semilinear second order integro-differential equation
Науковий керівник: доцент Півень О.Л.

ПАККІ  Дмитро Михайлович
Моделювання хвиль в заповнених рідиною трубках
Modeling of waves in the fluid-filled tubes
Науковий керівник: професор Кізілова Н.М.

РОЖКО Станіслав Євгенович
Щодо лінеаризації проблеми опуклої оптимізації.
On the linearization of the convex optimization problem
Науковий керівник: доцент Приходько О.П.

РУСАКОВ Віктор Олегович
Алгоритм побудови однорідної апроксимації нелінійної системи та його реалізація
An algorithm for constructing homogeneous approximations of nonlinear control systems and its implementation
Науковий керівник: професор Ігнатович С.Ю.

СВІТЛИЧНИЙ Олександр Володимирович
Керованість нелінійних систем за допомогою часткового відображення на лінійну систему
Controllability of non-linear systems using partial mapping to linear system.
Науковий керівник: професор Коробов В.І.

СИДОРЕНКО  Олександр Олександрович
Аналітичні модифікації степеневого методу у задачі Перрона про власні вектори
Analytic modifications of the power method for the Perron eigenvector problem
Науковий керівник: доцент Несвіт К.В.

СОЛОДОВА Тетяна Олександрівна
Повна керованість диференціального рівняння у частинних похідних другого порядку за часом.
Complete controllability of a second-order partial differential equation with respect to time.
Науковий керівник: доцент Макаров О.А.

СУХІНІНА Юлія Віталіївна
Одна задача оптимального керування з двома кінцевими точками
One optimal control problem with two final points
Науковий керівник: професор Ігнатович С.Ю. 

Теми дипломних робіт за 2017/2018 навчальний рік.

 

Кафедра прикладної математики, спеціальність «прикладна математика»

 

Група МП61

 

АДАМЕНКО Вадим Олександрович

«М’яка посадка на Місяць»

«Soft landing on the Moon»

Керівник диплому: професор   Коробов В.І.

 

БАБИЧ Олександр Євгенович

«Побудова інтерпретуємої регресійної моделі, отриманої за даними пасивних спостережень»

«Development of an interpretable regression model derived from passive observations»

Керівник диплому: професор Кізілова Н.М.

 

ВЕРЕЩАГІНА Юлія Євгенівна

«Системи Чебишова та їх застосування в теорії керування»

«Chebyshev systems and their application in the control theory»

Керівник диплому: доцент   Ігнатович С.Ю.

 

КАСЕНКОВА Анастасія Ігорівна

«Способи обчислення основних характеристик багатовимірних афінних занурень»

«Methods for calculating basic characteristics of multidimensional affine immersions»

Керівник диплому: старший викладач Шугайло О.О.

 

ЛАМПЕКА Аліса Єгорівна

«Фільтрація рідини у кусочно-однорідному пористому середовищі»

«Liquid flow through piecewise homogeneous porous media»

Керівник диплому: доцент Пославський С.О.

 

НЕВМЕРЖИЦЬКА Олена Анатоліївна

«Розв’язок задачі позиційного синтезу для однієї робастної тривимірної системи»

«On feedback synthesis for one robust    three-dimensional system»

Керівник диплому: доцент Ревіна Т.В.

 

НЕДОСТУП Сергій Володимирович

«Чисельне розв’язання лінійного диференціально-алгебраїчного рівняння нейтрального типу»

«Numerical solution for a neutral linear differential-algebraic equation»

Керівник диплому: доцент Півень О.Л.

 

ПІВНЕНКО Ганна Віталіївна

«Min-проблема моментів в задачах керування на підпростір»

«Min-problem of moments in control problems on a subspace»

Керівник диплому: професор   Коробов В.І.

 

ПОТУРОЄВА Анна Сергіївна

«Застосування згортувальних нейронних мереж для прогнозування часових рядів в прикладних задачах»

«Application of convolutional neural networks for prediction time series in applied problems»

Керівник диплому: доцент Бархаєв П.Ю.

 

СМИРНОВА Євгенія Олегівна

«Застосування нейронних мереж для вирішення диференціальних рівнянь»

«Application of neural networks for solving differential equations»

Керівник диплому: доцент Бархаєв П.Ю.

 

ФЕДОРЧЕНКО Анна Дмитрівна

«Неявні різницеві рівняння вищого порядку»

«Higher order implicit difference equations»

Керівник диплому: доцент Півень О.Л.

 

ХАРЧЕНКО Інна Олександрівна

«Задачі керування для пласких систем»

«Control problems for flat systems»

Керівник диплому: доцент   Ігнатович С.Ю.

 

ЦАРЕВСЬКА Анастасія Василівна

«Рішення задачі швидкодії для лінійної системи у випадку потрапляння на підпростір»

«Time-optimal problem solution for linear systems in the case of getting on a subspace»

Керівник диплому: професор   Коробов В.І.

 

 

Група ММ61

 

БУГЕРЧУК Христина Юріївна

«Структура стаціонарного вихору із закруткою»

«Structure of the stationary vortex with swirl»

Керівник диплому: доцент Пославський С.О.

 

ЗАХАРЧЕНКО Микола Станіславович

«Чисельне дослідження шуму біротатівного гвинта»

«Numerical study of the noise of a counter-rotating open rotor»

Керівник диплому: доцент Руднєв Ю.І.

 

МАЗУРЕНКО Юрій Євгенійович

«Визначення власних частот коливань нескінченно довгого товстостінного циліндру за допомогою методу скінченних різностей»

«Determination of the eigen frequencies of an infinitely long thick-walled cylinder using the finite difference method»

Керівник диплому: професор  Ромашов Ю.В.

 

Кафедра фундаментальної математики, спеціальність «математика»

 

Група М161

 

БАХТИЗІНА Дар’я Олександрівна

«Задача Коші для лінійного неоднорідного диференційного рівняння у банаховому просторі з правою частиною нульового експоненціального типу»

«Cauchy problem for a linear nonhomogeneous differential equation in a Banach space with zero exponential type right side»

Керівник диплому: доцент Гефтер С.Л.

 

БІЛОУСОВА Валерія Максимівна

«Викиди кривини випадкових кривих»

«Ejections of the curvature of the random curves»

Керівник диплому: доцент Лисиця В.Т.

 

БОНДАРЕНКО Анастасія Едуардівна

«Застосування визначників нескінченного порядку для знаходження розв’язків лінійних різницевих рівнянь»

Керівник диплому: доцент Гефтер С.Л.

 

БОРОЗНЯК Руслан Олександрович

«Диференціальні оператори нескінченного порядку у просторі швидко спадаючих функцій»

«Infinite order differential operators in the Schwartz space»

Керівник диплому: доцент Гефтер С.Л.

 

ГАЙДАМАКА Юрій Валентинович

«Кластерний аналіз взіємодії генів з використанням математичних бібліотек Python»

«Using Python mathematical libraries for cluster analysis of gene interactions»

Керівник диплому: доцент Доля П.Г.

 

ГОЛОВНЯ Вікторія Володимирівна

«Математичні методи виявлення ліній і смуг на цифрових зображеннях»

«Mathematical methods for detecting lines and strips on digital images»

Керівник диплому: доцент Доля П.Г.

 

ГУЗІНА Неоніла Олександрівна

«Майларові трубки»

«Mylar tubes»

Керівник диплому: професор Горькавий В.О.

 

ЗВЯГІНА Дар’я Михайлівна

«Розподіл геометричних характеристик рухомих випадкових поверхонь»

«Distribution of geometric characteristics of moving random surfaces»

Керівник диплому: доцент Лисиця В.Т.

 

 

КАРПЕНКО Ірина Миколаївна

«Про субгармонічні функції в крузі, що зростають при наближенні до межі»

«On subharmonic functions in the disc growing near  the boundary»

Керівник диплому: професор Фаворов С.Ю.

 

КУЗНЕЦОВ Євгеній Олександрович

«Даугаветівські центри та ультрастепені операторів»

«Daugavet centers and ultrapowers of operators»

Керівник диплому: професор Кадець В.М.

 

ЛИТОВЧЕНКО Юлія Сергіївна

«Задача кластеризації об’єктів з матричним описом»

«The problem of clustering objects with matrix description»

Керівник диплому: доцент Кабалянц П.С.

 

ПРИЙМАК Антон Антонович

«Асимптотична поведінка хвилі розрідження для ланцюжка Тоди»

«Asymptotical behavior of the rarefaction wave for the Toda lattice»

Керівник диплому: професор Єгорова І.Є.

 

ТАРАН Валерія Едуардівна

«Метод Седенко доведення єдиності розв’язку деяких класів диференційних рівнянь в часткових похідних»

«Sedenko’s method of the proof of uniqueness of solution some classes  PDE»

Керівник диплому: доцент Щербіна О.С.

 

ФЕДОРИШИНА Катерина Федорівна

«Система диференціальних рівнянь з загаюваннями, що описує динамічну модель у вірусології»

«System of differential equations with delays, which describes a dynamical model in virology»

Керівник диплому: доцент Резуненко О.В.

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА Анастасія Ігорівна

«Викиди двовімірних випадкових поверхонь»

«Ejections of the two-dimensional random surfaces»

Керівник диплому: доцент Лисиця В.Т.

 

Кафедра теоретичної і прикладної інформатики, спеціальність «комп’ютерні науки та інформаційні технології»

 

МФ61

 

БОРЗЕНКОВ Андрій Ігорович

«Виявлення властивостей топологічних фігур на реальних даних» «Topological feature extraction on real world data»Керівник диплому: доцент Доля П.Г.

 

БУНЧУК Олександра Андріївна

«Розробка та тестування потокових стратегій для віртуальної реальності» «Design and tests of streaming strategies for Virtual Reality»

Керівник диплому: професор Жолткевич Г.М.

 

ГІБЛОВ Артем Олександрович

«Розробка методики використання навчання з підкріпленням та керування сучасними мережами»

«Development of  Method of Reinforcement Learning Usage and Control of Modern Networks»

Керівник диплому: професор Руккас К.М.

 

ДЕДОВА Євгенія Віталіївна

«Порівняльний аналіз ефективності методів системного тестування в інструментальних засобах Gatling та JMeter»

«Comparative analysis of the system testing productivity in Gatling and JMeter tools»

Керівник диплому:  доцент Зарецька І.Т.

 

ЖДАНЕНКО Павло Олегович

«Розробка прототипу оцінювання  для  якості виконання робіт розробниками в компаніях, що використовують гнучкі методології» «Developing the prototype for estimating the quality of the work performed by developers in companies with agile methodologies»

Керівник диплому:  доцент Владимирова М.В.

 

ЗАРЕЧЕНСЬКИЙ Станіслав Вадимович

«Підвищення швидкості навчання багатошарового персептрона з використанням паралельних обчислень»

«Increase the learning speed of a multilayer perceptron by means of parallel computations»

Керівник диплому:  професор Фролов В.В.

 

ЗАХАРЕВИЧ Михайло Сергійович

«Імітаційне моделювання комунікаційних процесів у соціальних мережах»«Simulation of communication processes in social networks»Керівник диплому:  професор Жолткевич Г.М.

 

КУЗЯЄВА Тетяна Сергіївна

«Розумний інтернет-речей для мобільності»

«Smart IoT for Mobility»

Керівник диплому: професор Жолткевич Г.М.

 

МАКАРЕНКО Євгенія Олександрівна

«Аналіз якісної поведінки часових рядів, що описують кардіоритми»«Analysis of qualitative behavior of  time series describing cardio-rigthms»Керівник диплому:  доцент Бархаєв П.Ю.

 

ОДИНЮК Тетяна Олександрівна

«Розпізнавання профілю поверхні по плоскому зображенню за допомогою нейронних мереж»

«Recognition of surface profile by flat image using neural networks»

Керівник диплому:   професор Фролов В.В.

 

ОРЕЛ Ярослав Валерійович

«Застосування навчання з підкріпленням для задач розумного будинку»

«Reinforcement learning application for smart home»

Керівник диплому: викладач Матвієнко Т.В.

 

ПІДЛІСНИЙ Микола Андрійович

«Моделювання точок мерехтіння на рухомих випадкових поверхнях»«Modeling of twinkling  points on moving surfaces» Керівник диплому:  доцент Лисиця В.Т.

 

ПОЛУПАН Владислав Сергійович

«Оцінювання якості виконання робіт розробниками в компаніях, що використовують гнучкі методології»

«Estimating the quality of the workperformed by developers in companies with agile metodologies»

Керівник диплому: доцент Владимирова М.В.

 

ПРОЦЕНКО Владислав Сергійович

«Моделювання складних динамічних систем та реалізація прототипу на прикладі задач популяційної динаміки»

«Modeling and prototyping of the complex dynamic system of the example of population dynamics»

Керівник диплому: доцент Владимирова М.В.

 

РУДЕНКО Євген Володимирович

«Моделювання та реалізація прототипу системи планування розробки програмних проектів»«Modeling and implementation of the software development planning system prototype» Керівник диплому: доцент Владимирова М.В.

 

СОБОЛЬ Віктор Андрійович

«Синтез структур нейронних мереж із застосуванням генетичних алгоритмів»

«Synthesis of neural network structures using genetic algorithm»

Керівник диплому: професор Жолткевич Г.М.

 

ФЕДЧЕНКО Владислав Володимирович

«Онлайн навчання політики кешування»

«Online learning of Caching Policies»

Керівник диплому:  доцент Кабалянц П.С.

 

ФОМІНА Інна Вікторівна

«Аналіз впливу архітектури штучних нейронних мереж на точність апроксимації функції однієї змінної»

«Analysis of the influence of the architecture of artificial neural networks on the accuracy of the approximation of the function of one variable»

Керівник диплому: професор Фролов В.В.

 

ШВЕЦЬ Володимир Сергійович

«Порівняльний аналіз ефективності технологій GraphQL та Rest framework у процесі розробки»

«Comparative analysis of the effectiveness of GraphQL and Rest framework technologies in the development process»

Керівник диплому: професор Жолткевич Г.М.

 

ШТЕПА Інна Олександрівна

«Принципи моделювання випадкових поверхонь: розподіл геометричних характеристик»

«Principles of modeling of random surfaces: distribution of geometrical characteristics»

Керівник диплому: доцент Лисиця В.Т.