Спеціальності та освітні програми

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЗА ЯКИМИ ГОТУЄ ФАКУЛЬТЕТ

Факультет забезпечує підготовку за всіма трьома рівнями вищої освіти (бакалавр, магістр, доктор філософії) для спеціальностей (у відповідності до ПЕРЕЛІКУ галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 року):

 • галузь знань 11 — математика та статистика, спеціальність 111 —математика
 • галузь знань 11 — математика та статистика, спеціальність 113 —прикладна математика
 • галузь знань 12 — інформаційні технології, спеціальність 122 —комп’ютерні науки і інформаційні технології
 • галузь знать 01 — освіта, спеціальність 014 — середня освіта, спеціалізація 014.04 — математика

за такими програмами:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Ступінь
бакалавр

Ступінь
магістр

Ступінь
доктор філософії

111 — Математика

освітньо-професійна програма
«Математика»
(4 роки)

освітньо-професійна програма «Математика»
(1 рік 4 місяці)

програма підготовки
4 роки

освітньо-наукова програма «Математика»
(1 рік 9 місяців)

освітньо-наукова програма «Фундаментальна математика (Pure Mathematics)»
(1 рік 9 місяців)

113 — Прикладна математика

освітньо-професійна програма
«Прикладна математика»
(4 роки)

освітньо-професійна програма «Прикладна математика»
(1 рік 4 місяці)

програма підготовки
4 роки

освітньо-наукова програма «Прикладна математика»
(1 рік 9 місяців)

122 — Комп’ютерні науки

освітньо-професійна програма
«Теоретична і прикладна інформатика»
(4 роки)

освітньо-професійна програма «Інформатика»
(1 рік 4 місяці)

програма підготовки
4 роки

освітньо-наукова програма «Інформатика»
(1 рік 9 місяців)

014 — Середня освіта

спеціалізація
014.04 — Середня освіта (Математика)

освітньо-професійна програма
«Середня освіта (Математика та інформатика)»
(4 роки)

освітньо-професійна рограма «Середня освіта (Математика та інформатика)»
(1 рік 4 місяці)

вивчаються спеціальні розділи математики (теорія мов, теорія автоматів, прикладна теорія решіток, теорія категорій тощо)

 • алгоритміку (алгоритми і структури даних, теорія алгоритмів, теорія складності обчислень)
 • системне програмування (архітектура обчислювальних систем, системне програмне забезпечення, операційні системи)
 • програмування (вивчення мов програмування: C, C++, Java, Python, Prolog, Haskell — обов’язково, а також інших за вибором)
 • принципи побудови комп’ютерних мереж (локальні мережі, корпоративні мережі, інтернет)
 • бази і сховища даних (використання і розробка реляційних баз даних, розробка і застосування постреляційних баз даних)
 • програмну інженерію (методи і інструменти створення компіляторів, методи організації інтерфейсу людина — комп’ютер, методологія розробки програмних систем, методи створення розподілених, web-центричних і корпоративних програмних систем, програмні архітектури, управління розробкою програмних проектів)
 • а також багато іншого за вибором студента: web-дизайн, frontend-програмування, JavaScript, PHP та інші скриптові мови для web, аналіз даних, штучний інтелект і таке інше
 • система практик і стажувань (в тому числі в країнах ЄС) для підготовки до майбутньої роботи